Film- och videoproduktion
08-7146800

Adress

GÖTGATAN 48 2TR 11826 STOCKHOLM
karta

Verksamhetsberättelse: Bolaget skall själv eller genom dotter- eller intressebolag bedriva film- och Internetverksamhet, producera film för företag, institution och organisationer, äga och förvalta teknisk liksom annan utrustning som behövs för verksamheten, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Organisationsnummer: 556518-0832 Kommun: Stockholm kommun Län: Stockholms län

ANNONS

Annons
Annons
Annons