Metallarbeten
08-4299350

Adress

MÄLARVARVSBACKEN 10 11733 STOCKHOLM
karta

Verksamhetsberättelse: Bolaget skall bedriva import, export och uthyrning av verktyg, maskiner och inventarier inom stålindustri-, byggnads- och fritidsbranscherna, utföra smidesarbeten och fastighetsunderhåll, arrangera konferenser, och bedriva handel med och förvaltning av fast egendom och värdepapper, och idka härmed förenlig verk- samhet.
Organisationsnummer: 556509-4314 Kommun: Stockholm kommun Län: Stockholms län

ANNONS

Annons
Annons
Annons