Metallarbeten
070-6444633

Adress

LAGERVÄGEN 16 14291 SKOGÅS
karta

Verksamhetsberättelse: Bolaget skall bedriva plåt och smidesarbeten, äga och förvalta fast och lös egendom såsom fastigheter och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Organisationsnummer: 556239-0764 Kommun: Huddinge kommun Län: Stockholms län

ANNONS

Annons
Annons
Annons