Metallarbeten
08-197100

Adress

ÅRSTA SKOLGRÄND 16 A 11743 STOCKHOLM
karta

Verksamhetsberättelse: Bolaget skall bedriva smides- och verkstadsmekanisk industri, distribution av återvinnigsbart material via egna fordon, äga, och förvalta fast och lös egendom samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Organisationsnummer: 556125-9697 Kommun: Stockholm kommun Län: Stockholms län

ANNONS

Annons
Annons
Annons