Smidesverkstäder
08-7740830

Adress

BOX 1243 14125 HUDDINGE
karta

Verksamhetsberättelse: Bolaget skall bedriva försäljning av byggmaterial, konsulterande verksamhet i anslutning härtill, köp och försäljning av fastigheter, fastighetsförvaltning, handel med värdepapper, uthyrning av maskiner och inventarier inom byggnads- och anläggningsbransch samt idka därmed förenlig verksamhet.
Organisationsnummer: 556300-9025 Kommun: Huddinge kommun Län: Stockholms län

ANNONS

Annons
Annons
Annons